Cermak Eisenkraft_
  • Národní 1010/9
  • 110 00 Prague
Follow Us

Nahlédněte do života lidí na Ukrajině, který se změnil ze dne na den

Pomozme
koupí umění
Kdy
ve čtvrtek 24.3.2022
Kde
Na portálu
Proč
Kultura je to co nás dělá lidmi
Alyona Lesnichenko

Všechny vás zdravím!

Ukrajinci a já si hluboce vážíme veškeré pomoci, kterou nám Evropa a svět za těchto dramatických okolností poskytuje! Ráda bych s vámi hovořila po telefonu, ale je to poměrně komplikované, protože máme sirény a vzdušné útoky prakticky každých 30 minut. A anglicky tak plynule neumím, ale pracuji na tom.

Je to tak skvělý počin a prosím srdečně pozdravujte všechny české a německé umělce, kteří spojili své síly ve vašem charitativním projektu!! Ukrajinští umělci teď extrémně potřebují podporu, když všude okolo řvou zbraně...

Byla bych opravdu vděčná za jakoukoli pomoc!

Jsem si jistá, že lidské hodnoty zvítězí, můj národ zvítězí nad útočníky a jednoho dne vás ráda přivítám v naší klidné a krásné zemi!

Srdečně zdraví, Alyona

Chavaga Lilya

mé srdce je zlomené

V roce 2014 jsem musela opustit své rodné město Doněck, protože bylo okupováno Rusy, dnes zase opouštím svůj domov, můj milý Kyjev, mé srdce je zlomené.

Ruská propaganda je jedním z témat mého umění.

Prostřednictvím malby, kombinovaných médií a videoartu zkoumám kulturní disonanci v rámci postsovětského moderního státu a jeho vztah k otázkám historického dědictví, politiky, kulturního konfliktu a interpretační nejednoznačnosti.

Kombinací plochých obrázků a historických fotografií s texturními akcenty, nitěmi a tisky se snažím podtrhnout bohatou kulturní symboliku a historii v původních dílech a upozornit na vytváření nových významů prostřednictvím moderní interpretace.

Zdůrazněním posunu v akcentech a zavedením současných paradigmat se snažím otevřít diskusi o současných jevech a idiosynkratických prvcích ve společnosti. Záměrně se překrývající symbolické významy zkoumám plynulost historické priority a její symbiotický vztah k minulosti a budoucnosti.

Mockrát děkuji Čavaga

Alyona Lesnichenko

Dear all, hi!

Ukrainian people and I deeply appreciate all the help Europe and the world are providing us with under these dramatic circumstances! I'd love to talk with you, but it is rather complicated to do, as we have sirens and airborne attacks practically every 30 min. And I'm not that fluent in English, but I'm working on it.

It is such a great initiative and please give my warmest regards to all the Czech and German artists, who joined forces in such a charitable project!! Ukrainian artists are extremely in need of support now, when guns roar...

I'd be truly thankful for any help!

I am sure that the human values will win, my nation will overcome the invaders and someday I'll be happy to welcome you to our peaceful and beautiful country!

Warmest regards, Alyona

Alena Grom

Manifest

Dobře. Zde je můj manifest: Žijeme v zemi, která porazila fašismus. Ale při pomyšlení na válku necítíme ani triumf, ani radost. Místo toho je tu smutek a žal pro naše mrtvé. Válka nezanechává za sebou vítěze, ale jen ty, kteří přežili.

Válka se do mého dětství ponořila nejen prostřednictvím učebnic. Svého dědu jsem neznala, zemřel na zranění, které utrpěl během bojů druhé světové války. Dětství mé matky se odehrálo v letech války. Pocit strachu a hladu si nesla po celý život. Pocit bezpečí byl pro ni totožný s pocitem sytosti. Matka vždy říkala: "Chléb, víc chleba!". A doma musel být vždy pytel mouky pro případ války.

Ruská vojenská agrese proti Ukrajině vedla k anexi Krymu a části Donbasu, kde se nacházelo moje rodné město. Během této operace zemřelo více než 13 000 lidí, více než 27 000 lidí bylo zraněno. Ocitli jsme se na křižovatce tragické minulosti a budoucnosti, která je daleko za společným snem o klidné existenci. Po prvních pokusech o dobytí města jsme byli já a moje rodina nuceni uprchnout z Doněcka. Bylo těžké nechat za sebou nový dům – ten, který nám trvalo 5 let postavit. Zvyknout si na nové místo bylo dlouhé a bolestivé. Středem pozornosti neustále zůstávalo naše rodné město, kde zůstal zbytek rodiny. Denně přicházely zprávy: dům byl vydrancován, příbuzní zajati, vybombardováno skladiště, zabit známý.

Fyzicky jsem se nacházela v Kyjevě, ale duševně – v polorozbořeném Donbasu. Fotografie mi pomohla překonat trauma. Prostřednictvím fotografie jsem poznávala různorodá místa, města, lidi a jejich způsob života. Vnitřní monolog se proměnil v dialog se společností a úzkostnou dobou.

Ve svých projektech vyprávím o sobě, svých příbuzných, vysídlených lidech a válce. Logickou kontinuitou mé práce se staly výlety do vojenského prostoru. Začala jsem víc vyprávět o lidech, kteří se dostali do mezních situací. Jak byste pomohli těm, kteří se ocitli ve válečné zóně? Jak byste dále žili?

Vyzývám lidi žijící v mírových oblastech, aby slyšeli a všímali si těch, kteří válku vidí každý den.

Při vystavení své první práce jsem musela být opatrná. Pozornost veřejnosti a cenzorů k mým projektům kompromitovala mé příbuzné a mé blízké, kteří stále zůstali na okupovaných územích. Hrozilo, že budou kvůli mým výrokům perzekuováni. Teprve poté, co se podařilo evakuovat mou rodinu a blízké, mohla jsem svou práci vystavovat s větší jistotou. Dokud je město pod útlakem okupantů, nemohu se vrátit do své vlasti.

Moje volba být umělcem znamenala spálení mostů. Umělci a válka – spojení těchto slov evokuje obrazy načrtnuté starými mistry . Hrdinou takového žánru je voják, tvůrce vítězství. Společnost se zpravidla dozvídá o válce z pohledu muže o tom, jak hrdinně bojovat, zemřít a zvítězit. Válku vyprávím prostřednictvím subjektivního zážitku souvisejícího s kulturní pamětí, prostřednictvím kreativního přehodnocování vlastního života a jako zdokumentovaný důkaz událostí.

V mé práci nejsou žádné obranné akce a hrdinské boje, ale životy lidí, kteří jsou schopni odolat válce. Myšlenka mé práce převažuje nad formou. Estetika v mé práci je druhořadá: i když není úplně vyloučena, nepředstavuje pro mě hlavní. Estetika ve jménu čisté formy proměňuje věci v neužitečné a skutečnost v mrtvou.

Využívám různé přístupy: od reportáže přes asociační hru, video, koláže, využití cizích fotografií a archivů. To vše mi pomáhá hlouběji vyjádřit myšlenku a pocity. Upřímně věřím, že umění je síla, která může povzbudit lidi k účasti na veřejném dialogu. Své projekty tvořím částečně na protest proti lhostejnosti. Cítím zodpovědnost vůči sobě i těm, kteří se stali obětí války.

Umělec nese zodpovědnost. Společně budujeme novou politickou realitu a myšlenku budoucnosti. Umění vždy zní v souladu s tím, co se děje kolem. Svou prací vyzývám světovou komunitu, aby věnovala pozornost problémům mého regionu a lidem, kteří tam zůstávají žít.

Alena Grom

S Alenou jsme ztratili kontakt

Proč cíleně podporujeme umělce?

Kultura je to co nás dělá lidmi.

Chceme žít bez cenzury. Chceme pomoci žít ve svobodě.

Jak se zapojit?

Zaregistrujte se na portálu livebid.cz a zapojte se do naší charitativní aukce.

Transparentní účet

Všechny prostředky, které získáme rozdělíme mezi umělce, na které naši partneři z advokátní kanceláře Brož Sedlatý získali čísla účtů.

Přispět můžete ihned bez ohledu na aukci 24.3.

Zde je číslo účtu: 7041892/0800

Kde si mohu díla prohlédnout

Jste na správném místě. A pokud si přejete vidět je na živo, stavte se v naší galerii na Národní 9 v Praze 1. Nejlépe zavolat předem na jedno z čísel:

608 713 536
723 740 731
732 489 824

Co bude po aukci 24.3

Získané prostředky budeme rovnoměrně rozesílat umělcům formou měsíční renty tak, aby měli na co nejdelší dobu alespoň malou jistotu, že budou mít prostředky na pokrytí základních potřeb a budou se tak moci věnovat své tvorbě.

Partneři projektu

Mediální partneři

Projekt je pod záštitou

Záštitu nad charitativní aukcí převzal Andreas Künne, velvyslanec Spolkové republiky Německo v České republice a J. E. Rastislav Kačer, velvyslanec Slovenské republiky v České republice.

Charitativní aukce se koná s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti.

Více informací

Zaregistrujte se do našeho newsletteru.

Newsletter

Naše sociální sítě

©

TomDesign 2022. All rights reserved.